Industrial Chemistry

MX1000 3.9mm 4ways probe Application Case

*Application Field: Chemical industry MRO. *Test object: Machine inner channels Inspection. *Target flaws: Channel wall sediment.

X1000 PLUS + 360 articulation Product Application

*Application Field: Chemical Etching Solvent MRO. *Test object: Solvent tank. *Target flaws: Wall & parts sediment.

Máy hút khói công nghiệp Ống hút khói BBQ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
028-3911-2006