Aviation & Ship

MX500+3.9mm casting probe Application Case

*Application Field: Aviation die cast metal processing. *Test object:Die cast metal parts .*Target flaws:Inner channels & holes cracks.

X1000 PLUS + 360 articulation Application case

*Application Field: Yachts / Ship MRO.. *Test object: Water channel & Hardwares..*Target flaws:Gap,Cracking, surface....

X2000 HD 360 articulation

*Application Field: Aviation/Ship MRO *Test object: Turbine engine.*Target flaws:Gap,Cracking, surface..

Máy hút khói công nghiệp Ống hút khói BBQ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
028-3911-2006