Công nghiệp hóa học

Vỏ ứng dụng đầu dò MX1000 3.9mm 4 cách

* Lĩnh vực ứng dụng: Công nghiệp hóa chất MRO. * Đối tượng kiểm tra: Các kênh bên trong máy Kiểm tra. * Sai sót mục tiêu: Trầm tích thành...

Ứng dụng sản phẩm khớp nối X1000 PLUS + 360

* Lĩnh vực ứng dụng: Dung môi khắc hóa chất MRO. * Đối tượng thử nghiệm: Thùng dung môi. * Mục tiêu sai sót: Trầm tích tường & các bộ...

Máy hút khói công nghiệp Ống hút khói BBQ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
028-3911-2006