Vỏ ứng dụng đầu dò MX1000 3.9mm 4 cách

Vỏ ứng dụng đầu dò MX1000 3.9mm 4 cách

* Lĩnh vực ứng dụng: Nhà sản xuất đúc đường ống. * Thử nghiệm đối tượng: ống & van bộ phận. * Sai sót mục tiêu: Kiểm tra trầm tích.

Kiểm tra cặn là công việc phổ biến nhất của dịch vụ MRO (bảo trì, sửa chữa và vận hành) đường ống.

Trong trường hợp này, khách hàng sử dụng đầu dò MX1000 + 3,9mm 4ways để kiểm tra tình trạng của thành van ống PVC. Hình ảnh tốt và 90 độ F.O.V. đưa ra các công việc kiểm tra hiệu quả.

Máy hút khói công nghiệp Ống hút khói BBQ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
028-3911-2006