GIẢI PHÁP
Sản xuất điện
Hệ thống truyền động, bộ phận đường hầm ... vv.
Sản xuất
Xưởng đúc kim loại, máy công cụ ... MRO.
Hàng không & Tàu biển
Công nghiệp hóa học
Dung môi & Thiết bị Hóa chất Công nghiệp MRO.
Kiểm tra đường ống
dưới đường ống ngầm, cống rãnh, đường ống xây dựng, sản xuất các bộ phận ống bên trong máy ... vv.
Ô tô
Ứng dụng ô tô