MX500-Trường hợp ứng dụng sản phẩm

MX500-Trường hợp ứng dụng sản phẩm

* Lĩnh vực ứng dụng: Cáp nhà máy điện. * Đối tượng thử nghiệm: Đầu nối cáp hai chiều. * Lỗi mục tiêu: Kết nối kiểm tra khoảng cách các phần con.

Trong ứng dụng RVI này, các kỹ sư thường sử dụng phạm vi video để hoàn thành việc kiểm tra bề mặt cơ bản của khoảng cách kết nối của mọi phần con trước khi thuê phương pháp X-ray NDT. Đầu dò camera OD nhỏ, hiệu ứng DOF siêu nhỏ và chất lượng hình ảnh có thể giúp người kiểm tra đánh giá đúng tình trạng sai sót một cách hiệu quả.

Trong trường hợp này, hệ thống MX500 mới của Mitcorp cùng với bộ đầu dò xem bên 3,9mm cung cấp kết quả kiểm tra hình ảnh đã được chứng minh cho khách hàng của chúng tôi.

Máy hút khói công nghiệp Ống hút khói BBQ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
028-3911-2006