Ứng dụng sản phẩm khớp nối X1000 PLUS + 360

Ứng dụng sản phẩm khớp nối X1000 PLUS + 360

* Lĩnh vực ứng dụng: Dung môi khắc hóa chất MRO. * Đối tượng thử nghiệm: Thùng dung môi. * Mục tiêu sai sót: Trầm tích tường & các bộ phận.

Trong trường hợp này, các bể chứa dung môi hóa chất được kiểm tra định kỳ để kiểm tra tình trạng cặn trên thành bể và bề mặt các bộ phận trước khi xử lý sạch hơn.

Mitcorp “Đầu dò khớp X1000 PLUS + 360” cung cấp đủ ánh sáng, camera góc nhìn rộng và chất lượng hình ảnh tốt giúp các kỹ sư MRO hoàn thành công việc hiệu quả!

Máy hút khói công nghiệp Ống hút khói BBQ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
028-3911-2006