Vỏ ứng dụng đầu dò đúc MX1000 + 3,9mm

Vỏ ứng dụng đầu dò đúc MX1000 + 3,9mm

* Lĩnh vực ứng dụng: Xưởng đúc IC. * Đối tượng thử nghiệm: Bộ phận van thiết bị. * Mục tiêu sai sót: kiểm tra kết tinh lớp phủ bề mặt.

Đó là một vấn đề quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ MRO thiết bị đúc vi mạch khi kết thúc một dự án. Trong trường hợp này, I.D. Công việc làm sạch bộ phận van đa kênh đã xong, các kỹ sư cần kiểm tra kết quả và tình trạng lớp phủ bề mặt.

Đầu dò đúc 3.9mm có tính năng uốn dẻo rất tốt để đáp ứng các ràng buộc về cấu trúc bộ phận và đường kính nhỏ. Sự kết tinh cũng được nhận diện rõ ràng bởi chất lượng hình ảnh tốt.

Máy hút khói công nghiệp Ống hút khói BBQ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
028-3911-2006