Solution

MX500-Trường hợp ứng dụng sản phẩm

* Lĩnh vực ứng dụng: Cáp nhà máy điện. * Đối tượng thử nghiệm: Đầu nối cáp hai chiều. * Lỗi mục tiêu: Kết nối kiểm tra khoảng cách các...

X1000 PLUS-PRM100 & X2000 HD 360 khớp

* Lĩnh vực ứng dụng: Nhà máy điện đồng phát. * Đối tượng thử nghiệm: Bộ nồi hơi & tuabin hơi. * Sai sót mục tiêu: cổ phiếu, thành ống,...

X1000PLUS với 360 khớp

Kiểm tra hệ thống truyền tải điện gió

Máy hút khói công nghiệp Ống hút khói BBQ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
028-3911-2006