Vỏ ứng dụng đầu dò MX1000 3.9mm 4 cách

Vỏ ứng dụng đầu dò MX1000 3.9mm 4 cách

* Lĩnh vực ứng dụng: Công nghiệp hóa chất MRO. * Đối tượng kiểm tra: Các kênh bên trong máy Kiểm tra. * Sai sót mục tiêu: Trầm tích thành kênh.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ MRO (bảo trì, sửa chữa và vận hành) máy hóa chất, việc kiểm tra cặn lắng sau khi xử lý làm sạch các kênh bên trong là bắt buộc.

Trong trường hợp này, khách hàng sử dụng đầu dò khớp nối MX1000 + 3.9mm 360 để kiểm tra tình trạng của bề mặt thành kênh và một số góc 90 độ. Hình ảnh tốt và bán kính khớp nối nhỏ giúp nhanh chóng hoàn thành công việc kiểm tra.

Máy hút khói công nghiệp Ống hút khói BBQ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
028-3911-2006